betting

Odds

Odds är ett sätt att utrycka sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa. Man kan beräkna odds ganska enkelt genom att dividera 100 med antalet möjliga utfall. Gäller det att singla slant så finns det bara två möjliga utfall…

Rekar

Rekar är egentligen inget ord vad jag vet. Jag tror inte att ordet finns med i Svenska Akademins Ordlista i alla fall. Men för dig som inte vet vad rekar är så kan jag upplysa dig om att rekar är…